【VIP】《综合楼施工》各工艺施工视频(高清)(685MB)

  • 内容
  • 评论
  • 相关

2016092201

教程大纲:

01-截桩(高清)
02-承台垫层施工(高清)
03-承台放样(高清)
04-承台钢筋笼制作(高清)
05-承台-基础梁钢筋安装(高清)
06-基础模板施工(高清)
07-基础混凝土(高清)
08-基础混凝土浇捣(高清)
09-基础混凝土外观检查(高清)
10-钢筋工程(高清)
11-钢筋的检验与保管(高清)
12-钢筋的调制与切断(高清)
13-钢筋弯曲成型(高清)
14-钢筋焊接(高清)
15-电弧焊(高清)
16-电渣压力焊(高清)
17-钢筋机械连接(高清)
18-钢筋绑扎(高清)
19-柱钢筋绑扎(高清)
20-梁钢筋绑扎(高清)
21-板钢筋绑扎(高清)
22-模板工程(高清)
23-混凝土工程(高清)
24-脚手架工程(高清)
25-水准测量(高清)

VIP会员下载地址:

本文隐藏内容 登陆 后才可以浏览

【友情提示】:若本页面下载链接失效请联系客服进行处理,若客服不在请留言,看到后我们会尽快处理。